Komentari na vest

Portu ostao samo Kup, i tu ne sme da zabrlja